На 25 октомври 2010 г. (понеделник) от 10.00 часа в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на д-р Константин Тренчев ще открие международен колоквиум по Социален диалог в Европа. Лектори ще бъдат: Жан Лапейре (ръководител за Европа на бюрото на Syndex, Брюксел), Беатрис Уен (член на Група II, Европейски икономически и социален съвет, Брюксел), Жан Франсоа Трогрлик (директор, Международно бюро по труда). Участие ще вземат представители на КТ „Подкрепа“ и на КНСБ на политическо, експертно и браншово равнище. Събитието се провежда под егидата на Френското посолство и със спомоществувателството на Висшето училище по държавна администрация на Франция.
Колоквиумът е разделен на два панела:
– Същност на Европейския социален модел: Усъвършенстване на социалния диалог – партньори, роля и стратегии, възможности за въздействие на синдикални и енституционални органи; Законодателна рамка на социалния диалог – правила на социалните отношения (наредби, харти, регламенти, конвенции); Оценка на социалния диалог: показателите за ефективност; Европейската социална политика и нейното отражение върху провежданите национални политики.
– Бъдеще на социалния диалог в Европа: примери на добри практики предотвратяване на конфликти – социална бдителност; Колективно договаряне – стратегии и техники; Управление на конфликти – механизми за уреждане на конфликтни ситуации и колективно трудово договаряне.