На 25 октомври 2010 г. (понеделник) от 10.00 часа в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на […]
На 25 октомври 2010 г. (понеделник) от 10.00 часа в централата на КТ „Подкрепа“ президентът на […]