ituc podkrepa

ДО: г-н Димитър Манолов

Президент на КТ “Подкрепа“

Уважаеми братко Манолов,

От името на Международната конфедерация на профсъюзите изказваме нашата солидарност с националния протестен митинг-шествие, който Конфедерация на труда „Подкрепа“ провежда на 27 ноември. Ние решително ви подкрепяме и се присъединяваме към вашите искания за справедлива данъчна политика, за по-адекватно финансирани образователна и здравна системи, за адекватно възнаграждение на нощния и на извънредния  труд, за подкрепа на бедните граждани, които не могат да си позволят да заплатят сметките за електрическа енергия и отопление.

Българското Народно събрание, което разглежда проекта за държавен бюджет  задължително трябва да се вслуша в гласа на работещите и на техните представители – синдикатите и да се увери, че чрез бюджета за 2020 г. ще бъдат осигурени необходимите обществени услуги, които да задоволят социалните нужди на гражданите. Недопустимо е също така работодателите да се опитват да преразгледат законовите разпоредби относно заплащането на болничните, както и да се наказват  работещите, когато те се разболеят.

Навсякъде по света, ние се борим за достоен труд, за справедливо заплащане и разпределение на доходите и за качествени обществени услуги. Много добре разбираме вашето възмущение от политиците и богатите, което е споделяно също така от милиони наши членове. Пожелаваме ви успех и сме сигурни, че заедно – в България, в Европа и по света – силата на обединените работещи ще промени правилата и ще принуди икономиката и  политическите системи да служат на хората!

Синдикален поздрав,

Генерален секретар на МКП