На 1 ноември 2006 г. във Виена, Австрия над 1730 делегати от 306 национални централи, представляващи 168 милиона работещи от 154 държави създават новата и обединена Международна Конфедерация на Профсъюзите.

В приетата от Обединителния Конгрес Програмна Декларация залягат основните приоритети в дейността на МКП, а именно:

Защита на човешките и синдикални права;
Устойчиво развитие на социалните и обществени отношения, подобряване на условията на труд;
Равнопоставеност между хората на наемния труд и премахване на всички форми на дискриминация;
Солидарност между трудещите се на петте континента;
Твърдо отстояване на принципите на синдикалната демокрация и независимост.

При осъществяване на своята дейност, МКП сътрудничи и поддържа активни и експертни контакти с останалите международни синдикални организации, с МОТ и със специализираните агенции към ООН.

Създадената нова световна синдикална централа е „амбицирана да промени правилата в процесите на глобализацията“, заяви новоизбраният Генерален секретар на МКП англичанинът Гай Райдър и същевременно подчерта, че от изключително голямо значение е фактът, че в условията на повече от 20 години икономическа либерализация и глобализация, разделеното от 87 години от реформистки и християнски течения, международното синдикално движение съумя да се обедини в най-голямата съществувала някога синдикална организация.

Основните проблеми на синдикализма в световен мащаб в момента са : несигурността на работните места, изнасянията и преместванията на производства и предприятия, спадът на синдикалната членска маса в икономически развитите страни и антисиндикалната репресия, преследване на лидерите и нарастващият дял на неформалната икономика в развиващите се страни.

Световният Конгрес на МКП се проведе под мотото: „Обединени от солидарността – ние сме по-силни! За една нова глобализация на световната икономика!“

Понястоящем МКП активно работи и лансира световните кампании – „Достоен труд – за достоен живот!“, „За устойчиво икономическо развитие и постоянна трудова заетост“, „За равнопоставеност между половете и за активна борба за забрана на детския труд „. Специално внимание също се отделя на работата и привличането на младите за участие в синдикални организации, както и за синдикализиране на заетите в сферата на неформалната икономика.

Президентът на Австрия г-н Хайнц Фишер отправи приветствие и подкрепи създаването на МКП, като историческо обединение на световното синдикално движение и заяви пред делегатите, че „то допринася за напредъка на цялото човечество“.

Най-многобройният член на МКП е Руската синдикална централа ФНПР с 27,8 милиона члена, следвана от Украинската ФПУ с 11,2 милиона. В останалата част на Европа – исторически бастион на синдикализма, води германската DGB със своите 6,5 милиона; TUC от Великобритания с 6,4 милиона. В Италия общо има 11,5 синдикални челнове, разпределени както следва – 5,5 в CGIL, 4,3 милиона в CISL и 1,8 в UIL.

Американският континент е представен от AFL-CIO от САЩ с 8,8 милиона, следван от CGT – Аржентина с 4,4 милиона.

В Азия, Индия разполага с мощни синдикати, като INTUC – 6,8 милиона, HMS – 5,7 милиона. Японският Rengo е с 6,6 милиона членове.

От Африка, нигерийският NLC е с 2 милиона, а CASATU от ЮАР с 1,8 милиона. В Близкия Изток „Хистадрут“ от Израел е с 450 хил. члена, палестинската PGFTU е с 318 хил. В регион Океания начело е ACTU от Австралия с 1,9 милиона члена.

КТ „Подкрепа“ е първият член от България на Международната конфедерация на свободните профсъюзи от далечната 1991 г, когато нейният Президент – д-р Константин Тренчев бе избран за Вицепрезидент на МКСП. В момента д-р Константин Тренчев е член на Изпълнителния съвет на МКП.

На последния 7-ми конгрес на КТ Подкрепа, проведен през февруари 2007 г. в София, МКП бе представена от втория човек в световната синдикална йерархия г-н Йаап Винен Заместник- генерален секретар на МКП.