На 1 ноември 2006 г. във Виена, Австрия над 1730 делегати от 306 национални централи, представляващи […]