В обявената от Европейската комисия Година за борба срещу бедността и социалното изключване, българските социални партньори и НПО организират еднодневна международна конференция на тема Трудовата заетост и бедността в България: ролята на организираното гражданско общество в борбата срещу бедността и социалното изключване.
Форумът се явява заключителна проява в рамките на двугодишната кампания за повишаване ангажираността по проблемите на социалното включване и приложението на Отворения метод за координация, като цели основно да катализира диалога, сътрудничеството и координацията в дейностите между всички засегнати от проблематиката фактори и среди в България.
Приоритетите на настоящото белгийско председателство на ЕС в областта на бедността и социалното сближаване ще бъдат представени от г-н Дени Стокинк президент на най-голямото белгийско НПО в тази област.
Участие в конференцията ще вземат и д-р Константин Тренчев президент на КТ Подкрепа, изпълнителният директор на Агенцията по заетостта г-жа Росица Стелиянова, представители на синдикални и работодателски организации, кооперативи, университетски и академични среди.
Откриването ще бъде от 9.30 часа на 10 септември 2010 г. петък, в конферентната зала на бул. Дондуков 11, ет. 9.