В обявената от Европейската комисия Година за борба срещу бедността и социалното изключване, българските социални партньори […]