Маркетинговата технология „Таен клиент“ е на българския пазар от години. Това е привидно пазаруване, с което служител на компанията или нает от специализирана фирма, проверява качеството на обслужване в търговските обекти. Обект на изследване са организации за предоставяне на различни услуги, включително държавната администрация.

При посещението си в център за обслужване, тайният клиент наблюдава дали се спазват изискванията на компанията, доколко служителите се грижат за удовлетворението на клиентите, кои са силните и слабите страни в процеса на комуникация с клиента. Служителите не могат да разпознаят проверяващия, което му дава възможност да проследи стандартното отношение, а впоследствие да попълни карта с наблюденията си. Изводите се ползват както за подобряване на обслужването, така и за оценка на служителите, от която често зависи промяната на трудовото възнаграждение.

 

КТ „Подкрепа“ непрекъснато получава жалби на работници от различни български компании, които е трудно да бъдат доказани документално. Причините:

  • масово ползване на двойно счетоводство;
  • наемане на работници и служители на по-ниска заплата по договор с обещание за по-висока, като разликата се изплаща неформално, а често изобщо не се изплаща;
  • грубо отношение към персонала;
  • лоши условия на труд;
  • служителите често се притесняват да свидетелстват пред Инспекция по труда, за да не загубят работното си място, тъй като изгледите да си намерят нова работа са минимални;

Нерядко компаниите отказват да водят преговори за сключване на КТД, упражняват натиск върху представителите на синдикати във фирмата, напълно незаконно уволняват председатели на секции.

Поради това нашият синдикат взе решение да използва описаната по-горе техника, за да проследи има ли нарушения в процеса на работа, които остават скрити за държавните органи и да опише практики – част от сивата икономика. Обърнахме се към наш член с молба да съдейства, като кандидатства за работа в частна компания. От средата на декември 2015 г. представителят на КТ „Подкрепа“ постъпи на работа в една от търговските вериги в гр. София.

 

Цялата информация относно акцията на КТ „Подкрепа“ може да откриете ТУК

 

Видео материал на Нова Телевизия относно акцията на „Подкрепа“ може да видите ТУК: