Минималните заплати са толкова далеч под официалния праг за ниско възнаграждение в много страни членки от ЕС, че на множество работещи хора им се налага да се борят, за да изкарат прехраната си, показва статия на Европейската конфедерация на профсъюзите, публикувана на 08 ноември т. г.

Минималните заплати ще трябва да се увеличат с 62% в Испания, 28% в Германия и 22% в Обединеното кралство, само за да достигнат ниво, по-ниско от прага за ниско заплащане, определен от ОИСР (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие) в рамките на две трети от средната за страната работна заплата.

В 10 страни от ЕС минималната работна заплата е равна на или под 50% от средната за държавата работна заплата – факт, който явно затруднява хората, получаващи минимална работна заплата, да живеят с малкото пари, които печелят.

 

Таблица:

Държава Минимална заплата като % от средната заплата за държавата на пълно работно време С колко % минималната заплата трябва да се увеличи, за да достигне 60% от средната заплата на национално равнище Сумата в ЕВРО, с която минималната заплата трябва да се увеличи, за да достигне 60% от средната работна заплата на национално равнище
Белгия 50 20% 1.86
Англия 49 22% 1.97
Гърция 48 25% 0.84
Словакия 48 25% 0.63
Германия 47 28% 2.45
Дания 45 33% 3.17
Ирландия 45 33% 3.08
Естония 41 46% 1.29
Чехия 40 51% 1.25
Испания 37 62% 2,67

 

„Минималните работни заплати са твърде ниски“, заяви Естер Линч, конфедерален секретар в ЕКП. „ЕС трябва да определи конкретна дата, на която законоустановените минимални възнаграждения трябва да са достигнали поне 60% от средната работна заплата. Очевидно е, че това не би могло да бъде постигнато за една вечер, но крайна дата трябва да бъде посочена за целия ЕС. Също така политиците от страните членки трябва да се срещнат с националните синдикални и работодателски организации и да обсъдят как и кога тази цел би могла да бъде постигната.“

„Увеличаване на минималната работна заплата до 60% от средната такава във всяка една държава от ЕС би намалило значително бедността сред работещите хора, а също така и ще стимулира икономическия растеж“.

Целта, определена от ЕС относно законоустановената минимална заплата, по никакъв начин няма да попречи на колективно договорените минимални възнаграждения що се отнася до договорения им вече размер или начина, по който биват договаряни.

Някои държави от ЕС имат толкова ниски заплати, че минималните заплати са много близо до 2/3 от средната национална работна заплата, без изобщо това да е достатъчно хората да могат да си позволят да се изхранват, например в Румъния и България.

Европейската конфедерация на профсъюзите ще настоява за увеличаване на минималните работни заплати като част от плана за действие относно приложението на Европейския стълб на социалните права.

Допълнителна информация:

  • 22 от 28-те държави-членки имат минимална работна заплата в национален мащаб, но въпреки това България, Хърватия и Малта не са включени в базата данни на ОИСР, използвана за този документ.
  • Австрия, Дания, Финландия, Италия и Швеция имат секторни минимални заплати, определени посредством колективен трудов договор; Кипър има законоустановена минимална работна заплата за определени професионални групи.