Минималните заплати са толкова далеч под официалния праг за ниско възнаграждение в много страни членки от […]
Земеделието е стратегически отрасъл за страната, а обещаният за дългосрочни, целенасочени политики за подпомагането му са […]