Цените на енергията, храната и други основни стоки растат спираловидно до нива, които изпращат милиони работещи хора в бедност, докато някои правителства, икономисти и банкери им казват, че повишаването на трудовите възнаграждения, за да могат да издържат на инфлацията, не е приемливо.

Шарън Бъроу, генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите (МКП), заяви: „Глобалният индекс на правата на МКП за 2022 г. разкрива, че все повече държави нарушават основните права на работещите, включително правото на колективно договаряне. Това е чисто и просто репресия върху заплатите и тя трябва да спре. Правителствата трябва да насърчават колективното договаряне за споделен просперитет, вместо да позволяват на работодателите и банкерите да тласкат работещите към бедност, дори когато производителността на труда продължава да нараства.“ Тя добави още, че от 2005 г. производителността на работещите се е увеличила с 37% в световен мащаб, но самите хора, тези които произвеждат стоките и услугите, на които разчитат икономиките и обществата – са лишени от икономическите ползи.

Същевременно капиталовата производителност е в застой, тъй като компаниите не успяват да инвестират в спешно необходимия производствен капацитет, предпочитайки да укриват огромни суми пари в т.нар. данъчни убежища и да финансират луксозен начин на живот на акционерите, и собствениците на компании. На практика малък брой доминиращи мултинационални фирми продължават да преразпределят богатството към себе си за сметка на хората и планетата.

Справедливостта на заплатите, заедно с универсалната социална защита, е в основата на новия социален договор, от който светът толкова отчаяно се нуждае, за да се гарантира финансова сигурност за домакинствата и устойчива икономика. Това е особено вярно при недекларирания труд (показано и обяснено в последния доклад на МКП, относно икономическа и социална политика).

Добре е този Световен ден за достоен труд да бъде използван, за да бъдат призовани правителствата да управляват в интерес на хората, вместо да продължават да пренасочват богатствата към корпорациите. Работещите и синдикатите, в които членуват трябва да продължават да се борят срещу поддържането на ниски нива на заплащане, в името на справедливи трудови възнаграждения.