Цените на енергията, храната и други основни стоки растат спираловидно до нива, които изпращат милиони работещи […]
Тази година Световният ден за достоен труд, който отбелязваме на 7 октомври, е посветен на милионите […]