По повод Международния ден на домашните работници – 16 юни, всяка година Международната конфедерация на профсъюзите /МКП/ е солидарна с всички в надомна работа и настоява за спазване на демократичните права на работното им място.

Според МКП, правата и условията на труд на милионите домашни работници по света са важни и ключови въпроси, защото засягат основните синдикални ценности: равенство между половете, достоен труд и демокрация.

Демокрацията и синдикалните права на работното място са централна част от кампанията на МКП – За Демокрация. Чрез тези права – домашните работници, мнозинството от които са жени – могат да се организират и да си извоюват достойните условия на труд, които заслужават за сериозната роля, която играят.

Те осигуряват незаменима грижа и подкрепа в милиони домакинства по света. Работата им заслужава да бъде ценена и защитена от стандарти за достоен труд, а синдикатите трябва да бъдат естественият дом за домашните работници, за да постигнат това.

Като част от кампанията за демокрация, синдикални представители и активисти, които организират неформални работници, включително домашни такива – мигранти, ще говорят на глобален уебинар на МКП на 17 юни, и ще споделят как се противопоставят на неформалността в разрастващи се сектори като грижи и работа през платформа. Натиснете тук за регистрация.

Безценен принос

Международната организация на труда /МОТ/ изчислява, че около 81 %  от домашните работници по света са в неформалната икономика, където са изправени пред тежки условия на труд и ограничения на правата си, като свобода на сдружаване и колективно договаряне. Това често се дължи на факта, че домашният труд не се признава за работа или на несигурния миграционен статут на много от тези работещи. Например, схемите за трудова миграция, които обвързват миграционния статут на този тип трудещи се с техния работодател, ги хващат в ситуации на експлоатация и малтретиране. МКП обяснява как това може да се промени чрез осигуряване на нов социален договор за работещите мигранти.

Домашните работещи все по-често договарят по-добри условия на труд. Наред с демократичните синдикални права за всички заети в надомна работа, гарантирани минимални заплати за живот, ограничения на максималното работно време и достъп до социална защита, ние изискваме:

  • По-силна правна защита за домашните работници, подкрепена от ратифицирането и прилагането на Конвенция №189 на Международната организация на труда /МОТ/ относно достойния им труд и №190 за премахване на насилието и тормоза в областта на труда.
  • Адекватни публични инвестиции в икономиката на грижите, гарантиране на достоен труд за всички полагащи грижи, включително работещите надомно, и активна работа за формализиране на неформалната работа по полагане на грижи.
  • На тазгодишната Международна конференция на труда – правителствата, работодателите и синдикатите трябва да се договорят и да приложат конкретни мерки, за да превърнат достойния труд в реалност за всички работещи в помагащите професии, включително и при надомния труд.

 

Снимка: CSC/ACV:Работещи надомно в Белгия, съдят министъра на заетостта за неспазване на правата им.