По повод Международния ден на домашните работници – 16 юни, всяка година Международната конфедерация на профсъюзите […]