Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) публикува своите искания във връзка с Форума за финансиране на развитието (FfD) при Икономическия и социален съвет на ООН (ECOSOC) за 2021 г. – относно възстановяването и устойчивостта на бъдещата икономика.

Събитието обединява държавни ръководители, министри и високопоставени длъжностни лица. В него ще бъдат разгледани решения за финансиране на възстановяването от пандемията с Ковид-19, както и въпроси за устойчивото развитие до 2030 г.

С исканието си по темата „Финансиране за възстановяването и изграждане на бъдещата икономика“, МКП поставя новия социален договор и Целите за устойчиво развитие (ЦУР) в основата на икономическото планиране след пандемията чрез:

  • инвестиции в създаването на работни места;
  • работни места, съобразени с климатичните изменения;
  • увеличаване на универсалната социална защита;
  • и подкрепа за ролята на социалните партньори в изработването на устойчиви мерки за възстановяване и устойчивост.

Достойни работни места, свързани с измененията на климата

Генералният секретар на МКП – Шарън Бъроу, заяви: Подкрепата за заетостта трябва да продължи да променя икономическите и социалните последици от кризата, докато пандемията не бъде победена.

„Нуждаем се от всеобщ достъп до тестове, лечение и ваксини. Нуждаем се и от стратегии, и обществени политики, за да гарантираме създаването на достойни работни места, както и такива, съобразени с климатичните изменения, придружени от мерки за справедлив преход, за да гарантираме, че никой няма да бъде изоставен при процесите на трансформация в промишлеността.

Мерките за възстановяване и устойчивост следва да се осигурят от:

  • облекчаване на дълга и увеличаване на публичната помощ за развитие в развиващите се страни, което да им позволи да се справят успешно при кризисни ситуации;
  • усилията за мобилизиране на ресурси чрез прогресивно данъчно облагане на национално равнище, допълнени от засилване на международното сътрудничество за прекратяване укриването на данъци и незаконните финансови потоци, включително въвеждене на минимален данъчен праг за всички корпорации, милиардери или данък върху богатството, както и налог върху финансовите сделки.

„В отговор на кризата трябва има ангажимент на социалните партньори да се възстанови доверието в институциите и да съдействат за изграждането на справедливи политики. На глобално ниво се нуждаем от нов управленчески модел, за да компенсираме настоящия дисбаланс на властта и неравномерното разпределение на богатството на международно равнище. Една наистина приобщаваща многоаспектна система, в която социалните партньори участват и имат думата, ще промени и проправи пътя към глобална устойчивост“, добави Шарън Бъроу.