Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) публикува своите искания във връзка с Форума за финансиране на развитието (FfD) […]