Във всички държави от ЕС младите хора получават заплащане под средния размер. В някои страни обаче тази разликата е много по-впечатляваща, отколкото в други, и нараства със застрашителен темп. През 2014 г. хората на възраст под 30 години са получили около 74% от средната обща стандартна заплата. Въпреки това от 2006 г. насам този показател е спаднал с два процентни пункта и/или повече в 16 държави от ЕС, а именно: Белгия, Чехия, Естония, Испания, Франция, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Финландия и Швеция.

В страни като Холандия, Белгия, Ирландия, Гърция и Обединеното кралство се прилага практика за по-ниски минимални заплати на младите работещи хора. Работниците в Германия например дори не покриват изискванията за минимална работна заплата, докато не навършат 24-годишна възраст.

За да се справи с нарастващия проблем на бедността сред работещите сред младите хора, ЕКП призовава към увеличаване на заплатите за младите хора. Нашите искания са следните:

  1. Всички стажове трябва да бъдат адекватно заплащани.
  2. Равно заплащане за еднаква работа: младите хора трябва да получават същите пари като възрастните си колеги, ако извършват една и съща работа.
  3. Прекратяване на практиката за по-ниски минимални заплати за младите хора, работещи на трудов договор.

Предистория и обща информация относно разликата в заплащането на младите хора

През 2014 г. трудещите се млади хора във всички държави от ЕС са получили заплата, по-ниска от под средната и по-точно – около 74% от средната такава. Мъжете като цяло печелят повече от жените, но разликата в заплащането на младите хора е дори още по-впечатляваща. Младите мъже получават средно около 68.6% от стандартната „мъжка“ заплата, докато младите работещи дами получават 81.4% от женската такава.

Нещо повече, разликата в заплащането на младите хора дори се увеличава в повечето държави. Средните месечни доходи на работещите под 30-годишна възраст се понижават като процент от средната работна заплата на всички работници в 22 страни-членки на ЕС между 2006 г. и 2014 г.[1]

Таблицата по-долу представя в детайли този феномен по държави.

Среден месечен доход на работещите под 30-годишна възраст в процентно изражение от среден доход на всички заети лица през 2006 и 2014 г. по държави – Източник: Евростат

  2006 2014
ЕС27 73.3 74.0
Белгия 78.7 75.3
България 84.3 93.0
Чехия 88.2 81.6
Дания 69.8 68.3
Германия 65.5 66.9
Естония 101.1 92.1
Ирландия 76.0 75.7
Гърция 68.4
Испания 78.8 75.9
Франция 75.2 72.5
Италия 76.3 74.9
Кипър 69.3 66.0
Латвия 100.2 94.2
Литва 97.0 88.7
Люксембург 73.5 69.1
Унгария 86.2 85.3
Малта 86.3 85.5
Холандия 67.5 64.5
Австрия 73.0 71.0
Полша 79.3 78.2
Португалия 71.6 67.0
Румъния 80.5 83.9
Словения 79.6 76.0
Словакия 91.1 84.0
Финландия 83.5 77.9
Швеция 84.8 80.0
Великобритания 72.9

Прилагаме линк към официалния видео клип за „Разликата в заплащането на младите хора“ – „Нашите работни места не трябва да ни налагат крайни финансови ограничения“

#OurPayRise: https://youtu.be/Bw67BPm2LsI

[1] Няма налични данни само за Хърватска, Гърция и Великобритания