На 16 юни 2011 г. 100-та Годишна конференция на МОТ прие историческо решение, одобрявайки пакет международни стандарти, целящи да подобрят условията на труд на надомните работници. С приемането на Конвенция 189 за защита правата на надомните работници се повишава равнището на протекция на повече от сто милиона работещи (преобладаващото мнозинство, от които жени). Денят 16 юни 2011 г. се превърна в исторически ден за многобройната армия надомни работници състояща се предимно от готвачи, лични шофьори, прислужници, детегледачки, градинари и камериерки всички тези хора, които се грижат ежедневно за спокойния живот на други хора. От този ден тези работници не са вече помощници и не са вече прислужници те се превърнаха в пълноправни хора на наемния труд!

Повече информация по темата може да намерите на сайта на IUF (Световна федерация на синдикалните организации от хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство и туризма) http://www.iuf.org/

Други интересни новини:

Инициативата на руския Профсъюз на хотелиерите, който призовава да нарушим мълчанието по въпросите за сексуалното посегателство и тормоз към работещите в хотелиерството – http://iuf.ru/1/1107.html

Положението с нарушаването на синдикалните права в Молдова: Ситуацията в Glodeni-Zahar включена в годишния обзор на МКП – http://iuf.ru/1/1106.html

На 23.06.2011 работниците в Черемшанския птицекомбинат от Казахстан обявиха гладна стачка в знак на протест срещу принудителното събиране на дълговете на предприятието им – http://iuf.ru/1/1105.html

Също на 23.06.2011 Доклад на МОТ за Узбекистан посочи, че повече от два милиона деца в страната годишно упражняват тежък, принудителен труд, като участват в събирането на памука – http://iuf.ru/3/88/1104.html