На 16 юни 2011 г. 100-та Годишна конференция на МОТ прие историческо решение, одобрявайки пакет международни […]