Международната федерация на Журналистите /IFJ/ и Европейската група към Европейската Федерация на Журналистите /ЕFJ/ днес отправят призив към българския Върховен Административен съд за равнопоставено отношение към Радио К2.
„На Радио К2 трябва да бъде гарантирана възможността да съществува, съгласно законодателните разпоредби за осъществяване на емисии в национален ефир и ние се обръщаме към компетентните български институции и регулаторни органи да разрешат този въпрос по справедлив и прозрачен за обществото начин, гарантирайки независимостта на своето решение от политическа намеса“ каза Генералният секретар на IFJ г-н Айдън Уайт.
На практика Радио К2 от 2006 г. активно отразяваше демократичните събития в обществения живот на България. През 2007 г. радиото подаде молба за официален лиценз. Съветът за електронни медии одобри неговата програмна схема, но Комисията за регулиране на съобщенията отказа да издаде лиценз. В момента Върховният Административен съд трябва да се произнесе по въпроса за отнемане лицензиите на Радио К2.
Съюзът на журналистите в България „ПОДКРЕПА“ и Съюзът на българските журналисти, които са членове на IFJ и ЕFJ считат, че в отношението към Радио К2 биха могли да бъдат забелязани политически и икономически мотиви, породени от определен вид интереси и поради тази причина тези организации настояват за пълно и прозрачно отразяване на процеса при взимане на решението за получаване на лиценз.
„Ние не виждаме някаква конкретна причина или необходимост за прекратяване дейността на Радио К2“ допълва г-н Уайт. „Властите трябва да дадат ясно обяснение за мотивите на своето решение относно лицензирането на радиопредаванията“.

За повече информация свържете се с ЕFJ на тел + 32 2 235 22 15

В ЕFJ членуват повече от 250 000 журналисти от 30 европейски страни.