Днес, 29 януари 2024 г., Медицинска федерация „Подкрепа“ бе домакин на опознавателна среща със сръбския Синдикат „Независимост“. На срещата присъстваха и представители от Хърватска. Председателят на МФ „Подкрепа“ Росица Палешникова и зам.-председателят Вихра Белева подписаха със Зоран Илич от „Независимост“ Меморандум за сътрудничество и съвместна работа по европейски проекти.