Днес, 29 септември 2022 г., на проведен в гр. София Редовен разширен синдикален съвет, Национален железничарски синдикат „Подкрепа“ взе решение за готовност за преминаване към организиране и провеждане на протестни действия по предвидения от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) ред, ако Държавно предприятие „Национална компания“ „Железопътна инфраструктура“ не увеличи ваучерите за храна на служителите.

През месец юли 2022 г. Федерация на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ и Национален железничарски синдикат „Подкрепа“ проведоха две срещи с „Държавно предприятие „Национална компания“ „Железопътна инфраструктура“ с цел преговори за промяна във ваучерите за храна, като исканията са техният размер да бъде не по-малък от 150 лв. Към момента той е 80 лв. Причината е увеличаващата се инфлация и заложените по чл. 19, ал. 1, т.5 от КТД (подписан на 16 май 2022 г.) задължения за компенсиране на доходите на работниците.

Официална позиция на ДП „НК ЖИ“ се очаква до 30 септември 2022 г.