След продължителни безплодни разговори относно възможностите за адекватно актуализиране на възнагражденията в „Солвей Соди“ АД, изпълнителният директор на дружеството, в нарушение на разпоредбите на Кодекса на труда, сключи колективен трудов договор само със синдикална организация, приемаща отправените от него неудовлетворителни предложения, като демонстрира пълно незачитане на двата национално представителни синдиката и членуващите в тях работници и служители.

Синдикалните организации на КТ „Подкрепа“ и КНСБ сезираха за нарушенията Инспекцията по труда и паралелно с това стартираха процедура по уреждане на колективен трудов спор с искания за допълнително увеличение на основните възнаграждения със 150 лева на човек, считано от 1 юли 2024 г., както и за запазване на съществуващите през последните 20 години размери на обезщетенията при пенсиониране.

На основание чл. 9 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове, паралелно с опитите за водене на конструктивни непосредствени преговори, синдикатите ще приложат всички позволени от закона средства за оказване на законен натиск за постигане на колективните искания на работниците и служителите на „Солвей Соди“ АД и за разрешаване на колективен трудов спор. В тази връзка, ще стартират серия от протестни акции, които в зависимост от резултата от преговорите, могат да прерастнат и в ефективни стачни действия.

Първият протестен митинг ще се проведе между 15:00 и 16:35 на 11.06.2024 г. пред Административната сграда на „Солвей Соди“ АД, като в него ще се включат работещи, които не са на смяна в момента, както и работници и служители от други дружества, в знак на солидарност с колегите си.