На 2 юли 2018 г., от 9.30 ч. в София хотел Балкан, президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов ще участва в конференция „Европейският дневен ред по въпросите на труда“. За участие в Дискусията са поканени представители на законодателната и изпълнителната власт, социалните партньори, академичната общност и структури на гражданското общество, експерти, журналисти.

Дискусията се организира от Делегацията на българските социалисти в Европейския парламент и Конфедерацията на труда „Подкрепа“.