На 02 юли 2024 г. /вторник/ от 9.30 ч. в Централата на КТ „Подкрепа“ президентът на Конфедерацията Димитър Манолов ще открие двудневна международна конференция на тема „Транспонирането на Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС – ключов фактор за бъдещето на труда: качествена заетост с гарантирано социално осигуряване“.

По време на откриването изказвания ще направят: изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Смилен Вълов, председателят на Икономическия и социален съвет в България Зорница Русинова, вицепрезидентът на Българската стопанска камара Мария Минчева и съпредседателят на Европейския работнически център /EZA/ Пиерджорджо Скакуа.

          Сред основните панели на конференцията са:

  • Различията в ЕС са неговата сила: адекватните минимални заплати – инструмент за ускорено социално сближаване в Европа;
  • Новата Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС: решителна стъпка към осигуряване на по-добра социална защита и за гарантиране на достойни условия на живот на работещите и техните семейства;
  • Икономическите и социални последици от въвеждането на адекватни минимални заплати в краткосрочен и в дългосочен план;
  • Мерки за борба с негативното отражение на кризата, предизвикана от повишените разходи за живот формиране на работната заплата, колективно договаряне, условия на труд.

Форумът ще даде възможност за обмен на позиции между представители на синдикати от Франция, Германия, Австрия, Италия, Полша, Румъния, Сърбия.

Конференцията се организира в рамките на обучителната програма на EZA.