Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов беше удостоен с „Международна награда за достъпност 2024 г.“ за […]
СКЪПИ КОЛЕГИ, БРАТЯ И СЕСТРИ СИНДИКАЛИСТИ, УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,   След непостигане на съгласие по предявените от […]