На 29 септември 2014 г. от 14.00 ч. в гр. Хасково, хотел „Родопи“ /бул. „България“ 39/, Информационно направление „Юридически дейности“ на ЦИБДТ, Основно информационно бюро „Достоен труд“ гр. Пловдив и Синдикат „Образование“ при КТ „Подкрепа“ ще проведат специално събитие по Дейност 2 на проект „Подкрепа за Достоен труд“.

Събитието ще бъде открито от г-н Марио Бисеров, председател на Синдикален регионален съюз на КТ „Подкрепа“, Хасково. Г-н Марин Ножаров, мл.експерт юридически дейности в ОИБДТ Пловдив ще представи темата „Индивидуално и колективно трудово договаряне“.

Целта на форума е участниците да бъдат запознати с основните положения при индивидуалното и колективното трудово договаряне. Ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със сключването на индивидуални и колективни трудови договори, както и актуални моменти и въпроси, свързани с правния режим в сферата на образованието.

Събитието се реализира в рамките на проект „Подкрепа за Достоен труд“, BG051PO001-2.1.04, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз