На 29 септември 2014 г. от 14.00 ч. в гр. Хасково, хотел „Родопи“ /бул. „България“ 39/, […]