В тази връзка Европейската конфедерация на профсъюзите / EКП/ решително призовава ЕС да осигури условия за Достоен труд. ЕС би могъл да повиши ниските заплати в полза на работниците и семействата им в цяла Европа и дори извън нея, твърди EКП.

В навечерието на 7 октомври – Световния ден за достоен труд, ЕКП отново подчертава че:

– съществуват отрасли, в които заплатите са далеч от това да бъдат достойни;

– заплатите не се и няма да се повишат, защото на предприятията и на други организации беше предоставена правна отговорност сами да гарантират, че дружествата по веригите им за доставки (от които те купуват продукти или услуги) са законни и предлагат достойно заплащане на труда.

Примерите за заетост, при която заплащането е далеч от приличното включват:

  • Заетите в селското стопанство и хранителната промишленост в Италия, които получават по 25 евро на ден за 12 часа бране на домати;
  • Водачите на товарни автомобили, работещи във Франция и доставящи стоки за френски компании, но сключили договор с подизпълнител – например с компания от Източна Европа. Те получават 40% от заплатата на водачите на товарни автомобили, наети във Франция;
  • Работниците от Македония, които произвеждат обувки за известни европейски марки и които получават 25% от необходимия минимален доход за живот;
  • Работниците, наети в Румъния от компании, базирани в Словакия (с трудов договор, сключен в Словакия) и командировани на работа в месопреработвателната промишленост в Германия. По този начин работодателят им заплаща по-малко социални, здравни и пенсионни осигуровки;
  • 1 от 3 „свободно ангажирани” работници – като тези в т.нар. „споделени икономически дейности” в Холандия (извършващи работа, основана на онлайн платформи, често наричани „златното бъдеще на заетостта” ), които печелят по-малко от 18.000 евро на година;

McDonalds – предлага на клиентите си яйца от свободни кокошки, но твърди, че не е в състояние да гарантира, че работещите във франчайзинговата му система ще получават дневна надница поне равна на необходимия минимален доход за живот.

Съществуват няколко решения, които ЕС и националните правителства биха могли да приложат:

  1. Задължителна отговорност по веригата за доставки: ЕС трябва да приеме закон, които да задължава основния изпълнител да носи отговорността за равнището на заплатите и социалните осигуровки на подизпълнителите си (ако подизпълнителят не го прави);
  2. Законодателството на ЕС за обществените поръчки следва да изисква от публичните институции да спазват колективните трудови договори и да изискват достойно заплащане и достойни условия на труд във фирмите, от които те купуват стоки и услуги;
  3. Договорите за франчайзинг следва да бъдат задължени и да осигуряват достойно заплащане, а не само да гарантират условията за качество на стоките и услугите.

ЕС трябва за осигури достойни условия за труд в Европа. Доброволните схеми и споразумения не са достатъчни.  Времето, в което компаниите сами произвеждаха и продаваха своите собствени продукти е в миналото. Днес аутсорсингът, подизпълненителите и франчайзингъг са постоянна практика. Те обаче водят до лоши условия на труд и заплащане. Дългите вериги от подизпълнители намаляват заплатите и влошават условията на труд, като това става на всеки етап от веригата. В други случаи, споразуменията за франчайзинг включват много условия, но не и изисквания за заплащането и условията на труд на работниците, което прави наетите изключително уязвими. Фирмите печелят от това и по този начин избягват отговорността към работниците си, като много често те дори се преструват, че не са наясно с последствията.

IndustriAll Европа също насърчава своите организации-членки да организират мероприятия по повод Световния ден за достоен труд и да се присъединят към събитията, провеждани от техните национални конфедерации на този ден.

Информация с подробности за всички планирани дейности и участия, може да се изпрати на @industriAll_EU / #WDDW в социалните медии, а снимки от проведените събития на alice.nguyen@industriAlleurope.eu, които ще бъдат публикувани и препредавани чрез нашите онлайн платформи. Това ще помогне да се покаже нашата решимост за борба за достойни условия на труд в Европа и извън нея.

ЕКП призовава да се организират различни мероприятия или онлайн платформи в подкрепа на борбата за достойни условия на труд, като част от кампанията на Конфедерацията и на IndustriAll Европа срещу всички форми на несигурна заетост и за достойни условия на труд.

 

 decentwork-01 (2) decentwork-02 decentwork-03 decentwork-04