В тази връзка Европейската конфедерация на профсъюзите / EКП/ решително призовава ЕС да осигури условия за […]