Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП), заедно с отрасловата синдикална организация IndustriAll Europe, призовава към организиране на среща  с министрите, в чийто ресор попада търговията, на 11 ноември с цел приемане на строги анти-дъмпингови мерки за защита на работните места в Европа и промишлеността от нелоялна и/или субсидирана конкуренция.

ЕКП вече отправи своето предупреждение към министрите, в чийто ресор попада търговията, относно спешността на въпроса за ефективно справяне с нелоялните търговски практики от страни като Китай, за да бъдат спасени работните места в Европа.

„Нелоялната конкуренция унищожава работните места в промишлеността на ЕС“, заяви генералният секретар на ЕКП Лука Визентини. „Европа трябва да разполага с подходящи инструменти, за да защити своята индустрия.“

ЕКП също така, подчерта, че именно липсата на ефективни инструменти е довело до ситуацията на агресивен дъмпинг в следствие на евтината китайска стомана, заливаща европейския пазар.

„Всичко това е крайно неприемливо“, добави Визентини. „ЕС се нуждае от силни инструменти в защита на търговията с цел да се наложат целенасочени ограничения над анти-конкурентния внос в Европа, особено ако е произведен от работници, които не се ползват с протекциите на международните трудови стандарти.“

Синдикатите призовават министрите да извършат цялостна реформа в областта на инструментите за защита на търговията (ИЗТ) за повече от две години. Европейският парламент предложи промени настоящата система за защита на търговията и наложи по-строги задължения над дъмпинговия или субсидиран внос на стоки в случаите, в които третата държава-износител „не прилага в приемливо равнище социалните и екологични стандарти“. Въпреки това, страните-членки не приеха предложението и горе-споменатата реформа „заседна“ в Съвета за над две години.

„Време е Европейският Съвет да даде шанс на европейските работещи за справедливост. Смехотворно е, че въпреки че Великобритания е обявила намерението си за напускане на ЕС, все още успява да възпрепятства незабавно необходимите реформи.“

Люк Триангъл, генерален секретар на IndustriAll Европа, заяви че: „Е от решаващо значение за европейските промишлени региони и общности да разполагат с по-агресивни инструменти за търговска защита. Европа трябва да престане да бъде наивна. Търговската политика на ЕС трябва да гарантира равни условия, при които всички компании да се състезават помежду си в условията на еднакви правила, включително и по отношение на високите екологични стандарти и правата на работниците и служителите.“

Синдикати, индустрия и представители на европейските институции съвместно подписаха писмо по въпроса, което вече е изпратено до членовете на Комисията на ЕС.

Вчера (на 9ти ноември 2016 г.) над 12 000 работници от цяла Европа се обединиха около лозунга на IndustriAll Европа – и с пълната подкрепа на ЕКП – излезнаха по улиците на Брюксел, за да поискат действия за спиране на непрекъснатия спад в техния сектор (http://industriall-europe.eu/news/list3.asp?stid=482)

Тази ситуация е предизвикана от приложението на погрешни политики за икономии в Европа и също така е довело до задушаване на растежа и инвестициите в инфраструктурата и до липса на инвестиции.

Линк към Кампанията: http://industriall-europe.eu/campaign/2016/Steel/

Линк към снимки: https://www.flickr.com/photos/125579557@N08/albums/72157672639445584