Пет години след началото на кризата, европейските граждани продължават да страдат от икономическата и социална несигурност. Безработицата, несигурната работа, неравенството и бедността съсипват живота на мнозина. Да се справим с рецесията и стагнацията на нашите икономики, да дадем на хората надежда и увереност – това са най-спешните задачи, пред които са изправени лидерите на ЕС.

ЕС има потенциал да се справи с кризата. Налице е спешна необходимост да се поеме по нова посока, за да се стабилизира икономическата ситуация и да се създадат качествени работни места в една социална Европа. ЕС трябва да използва своите предимства, за да изгради своето проспериращо, равнопоставено и демократично бъдеще.

Необходимо е да имаме една по-дългосрочна перспектива. Необходими са огромни инвестиции, за да се даде на икономиката ново начало, базирано на устойчив растеж. Ние предлагаме инвестиции в размер на 2% от БВП на ЕС годишно за период от десет години. Това ще има допълнителен ефект чрез повишаване инвестиционната активност на частните инвестиции и за насърчаване на широко мащабни частни мерки за модернизация.

Подобни инвестиции биха подпомогнали изграждането на силна индустриална база, качествени обществени услуги, правилно функциониране на държавните системи, всеобхватност на системите за социална защита, както и иновативни изследователски и образователни дейности.

1,000 млрд. евро бяха похарчени за спасяване на финансовия сектор. 1,000 млрд. се губят всяка година от укриването на данъци и финансовите измами. Сега е време да се похарчат 250 000 000 000 евро за качествени работни места и по-добро бъдеще за гражданите на ЕС. Един смел инвестиционен план би могъл да създаде до 11 млн. нови и качествени работни места.

Този планът трябва да бъде отворен за всички страни от ЕС, като се даде приоритет на общоевропейски проекти, които да въздействат върху вътрешната икономическа активност

ЕКП Е ПРОТИВ
-политиките на строги икономии;
-загубеното десетилетие на висока безработица, несигурна заетост и несправедливост;
-икономическите политики, защитаващи единствено пазара, а не социалния прогрес.

ЕКП ПОДКРЕПЯ
-сериозни инвестиции в подкрепа на устойчивия растеж и качествените работни места;
-качествените обществени и социални услуги, добре работещата административна система, институциите за иновации и изследвания;
-прекратяване на данъчните и финансови злоупотреби, закон за облагане на финансовите трансакции;
-гъвкавост при управлението на обществените задължения и публичните инвестиции.

МАНИФЕСТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ В НАВЕЧЕРИЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

В края на май 2014 г., гражданите на ЕС ще гласуват за човека, който да ги представя в Европейския парламент.

Изборите са важни за всички европейци. Парламентът разполага с власт за създаване на закони, взима решения за бюджета на ЕС и назначава президент на ЕК. Очакваните избори ще бъдат проведени на фона на продължителна финансова, икономическа и социална криза в Европа.
Ние подканваме гражданите да гласуват за кандидати, които ще променят начина, по който се ръководи ЕС.
Европа може да се промени през 2014 г. ЕКП промотира алтернативен поглед за проспериращо общество, социално приобщаваща Европа. We need to support candidates that share this vision. ЕКП, гласът на европейските работници, призовава всички граждани да застанат зад тези, които промотират прогресивна Европа, както и социално включваща Европа, и Европа, която работи за правата на своите хора. По-добра Европа е възможна. Заедно можем да го осъществим. Заедно можем да направим така, че да се случи. Заедно ще изградим нова пътека за Европа.

ЕКП Е ПРОТИВ
-Всеки опит да се върне назад направения от синдикатите прогрес.
-Подкопаването на европейски проект посредством проектни политики, които са в разрез с основите на европейския социален модел.
-Система, която кара хората да се съревновават на базата на занижени заплати, лоши условия на труд, неадекватна социална защита и нечестни данъци. Европейската политика за заетост не трябва да се базира на несигурни работни места.

ЕКП ПОДКРЕПЯ
-Социална Европа; Европа, която осигурява на гражданите качествена заетост и сигурно бъдеще.
-С цел слагане край на строгите ограничения, ЕС трябва да постави солидарността обратно в сърцето на своите политики.
-Нова индустриална политика, базирана на мотивация, изследвания и разработки, образование, обучение, здравеопазване.
-Амбициозен план за инвестиране ще съживи европейската икономика.
-Социална справедливост за гражданите. Трябва да се стопи разликата между богат и беден.
-Равенство, ефективни мерки за подсигуряване на равни права на заплащане. Разликата в заплащането между жени и мъже трябва да се изравни.
-Прогресивно данъчно облагане. Гарантирани приходи от заплащане, край на укриването на данъци, измама, корупция и черен пазар на труда.
-Справедлива нормална търговия.