Пет години след началото на кризата, европейските граждани продължават да страдат от икономическата и социална несигурност. […]