В нарочно предложение-покана от представители на работниците и служителите в „София-БТ” АД, избрани на общо събрание на колектива, съгласно чл.7 и чл.7А от Кодекса на труда и с подписка, подкрепена от 120 души от дружеството се настоява ръководството на „София-БТ” АД и представител на мажоритарния собственик „Булгартабак-Холдинг” АД, да бъде разяснена новата ситуацията в дружеството. Колективът има право съгласно разпоредбите на трудовата конституция на България – Кодекс на труда и Евродиректива за информиране и консултиране да отправи подобно искане.

Предложението-покана е по повод:

– продължаващ демонтаж и изкарване от територията на дружеството на нови производствени линии – 7-ма производствена линия е почти демонтирана, а от 14 април 2016 г. (четвъртък) започва транспортирането й;

– извозване на готов за производство на цигари нарязан тютюн;

– извозване извън територията на дружеството на производствени материали.

В резултат на тези действия колективът и синдикалните структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” считат, че производствената дейност в „София-БТ” АД ще бъде трайно прекратена. Независимо от възложените от Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание ангажименти на Министерство на икономика и Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Обръщението от Колектива на „София-БТ” АД е адресирано и лично до министър-председателя на Р България Бойко Борисов, с искане за съдействие, за да бъдат спрени тези действия и предпоставките за нарушения на приватизационния договор, както и да се спрат масовите уволнения в ”София-БТ” АД.

Ако не бъдат предприети конкретни действия, работещите в дружеството считат, че всичко, което се случва ще доведе до ликвидиране на „София-БТ” АД, а 420-те работещи ще бъдат освободени на 10 май 2016 г. в нарушение на конституционните им права.

Синдикалните структури на КТ „Подкрепа” и КНСБ в дружеството и браншовите структури предупреждават, че формално всичко изглежда законно за мениджърския екип, но до настоящия момент работещите в дружеството нямат справедлив и прозрачен отговор на казуса „София-БТ” АД, което може да провокира и други граждански действия на работещите.