В нарочно предложение-покана от представители на работниците и служителите в „София-БТ” АД, избрани на общо събрание […]