На ХII Редовна отчетно-изборна конференция на Медицинска федерация „Подкрепа“ бе избрано ново ръководство на федерацията – председател д-р Камен Валентинов Данов и заместник председател Емилия Тодорова Бачева. Д-р Данов е лекар, гастроентеролог, досегашен председател на синдикалната секция в Университетска болница „Александровска“, гр. София, работи като специалист в същата болница и като асистент в Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински Университет- София, член е на постоянния комитет по социални дейности на европейската организация на синдикатите EPSU и на работната група за здравеопазване към същата организация. Има богат синдикален опит и множество квалификации в областта на гастроентерологията, общественото здраве и здравния мениджмънт. Емилия Бачева е магистър по финанси, дългогодишен синдикалист, федерален секретар в Медицинска Федерация при предходния мандат. Работила е в областта на колективното трудово договаряне, правата на жените, социалните придобивки на работещите.
Конференцията избра изпълнителен съвет в следния състав:
Д-р Маринчо Нанков Маринов- федерален секретар по проблемите на Спешна помощ
Вихра Гаврилова Белева- федерален секретар по проблемите на детското здравеопазване
Дина Димитрова Димитрова- федерален секретар с ресор „Регионална политика“
Д-р Ивайло Георгиев Филибев- федерален секретар по проблемите на болничната помощ
Красимира Георгиева Димитрова- федерален секретар с ресор „Колективно трудово договаряне, програми и проекти“.