На ХII Редовна отчетно-изборна конференция на Медицинска федерация „Подкрепа“ бе избрано ново ръководство на федерацията – […]