Новият генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Естер Линч заяви, че ще даде приоритет на подобряване
заплащането на работещите като отговор на кризата с битовите разходи по целия континент

Естер Линч, назначена за генерален секретар на 6 декември тази година, е извървяла своя път от работник във фабрика до върха на европейското работническо движение. Тя казва, че нейната организация ще работи за създаването на широко обединение, с цел по-високи заплати, сигурни работни места и уважение към колективното договаряне.

Естер Линч – първият генерален секретар на ЕКП от Ирландия – става синдикален представител за първи път, когато работи във фабрика за микрочипове през 1980-те години. Тя продължава да работи в Ирландския конгрес на профсъюзите в продължение на две десетилетия, където работи по преговорите за националните споразумения за заплащане и социално партньорство на страната си. Също има водеща роля в отговора на синдикатите при атаките на Тройката (Европейската комисия, Европейската централна банка и Международния валутен фонд) срещу заплащането и колективното трудово договаряне преди десет години. Тя се присъединява към ЕКП през 2015 г.

Нейният опит от работа на минимално заплащане й дава познания от първа ръка какви са проблемите на пазара на труда – тя казва, че ще използва този опит, за да прокара исканията на ЕКП за повишаване на заплатите и налагането на данъци върху свръхпечалбите като единствен справедлив начин за излизане от кризата с разходите в ежедневието.

Линч ще засили натиска върху Европейската комисия, за да гарантира, че синдикатите са на масата за вземане на решения. Тя ще настоява и за социален диалог, целящ една амбициозна, и последователна индустриална политика, насочена към укрепване на реалната икономика, индустриите, и услугите, подкрепени от основни обществени услуги. Линч ще се бори за антикризисни мерки, основани на солидарност, за да гарантира, че Европа ще излезе заедно от кризата с ежедневните разходи.

Предотвратяване на още едно изгубено десетилетие

Новият генерален секретар на ЕКП ще се бори да предотврати още едно изгубено десетилетие на строги икономии и вместо това ще настоява за политики, които поставят Европа на страната на работещите хора – включително и за:

  • постигане на справедливо заплащане и прекратяване на икономическата несправедливост чрез общоевропейска инициатива за насърчаване ползите от колективното договаряне;
  • осигуряване на равно заплащане за труд с еднаква стойност за прекратяване подценяването на работното място, засягащо предимно жените;
  • възстановяване сигурността в заетостта и спиране разпространението на фиктивната самостоятелна заетост и други „нови“ трудови договорености, които подкопават трудно извоюваните досега права;
  • нови права за работещите и синдикатите да предвиждат и управляват промените на работното място, както и справедлив преход с реална защита на трудещите се, и регионите, засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика.

 Пътят към успеха

В досегашната си позиция като заместник-генерален секретар на ЕКП, Линч осигури нова, по-добра защита при онкологични заболявания, причинени на работното място; бори се успешно за постигане на подобрени директиви за прозрачност на заплащането по отношение на пола и адекватни минимални заплати; и осигури ангажимент от страна на работодателите да преговарят за директива по отношение на правото за изключване/прекъсване на връзката.

При встъпването си в длъжност Естер Линч отбеляза:

„Зная колко е трудно в момента за хората, които не могат да си позволят най-основните битови нужди, въпреки че всеки ден се събуждат рано, за да оставят децата си, отивайки на дълга работна смяна. Ето защо знам колко спешно е да създадем Европа, в която работата се цени, където всяка работа е добре платена, сигурна и удовлетворяваща, а не просто разглеждана като разход, който трябва да бъде намален. Единственият положителен път напред за Европа, свободна от крайно десни идеологии и авторитаризъм, е да се насочи към работни места с по-високи заплати, по-добри условия и по-силни права.“

„Под мое ръководство ЕКП ще работи усилено за всички трудещи се и техните общности, убеден съм, че синдикатите и възможностите за колективно договаряне предлагат най-добрия начин за работещите хора да подобрят живота си. С общи усилия можем да доведем политици и работодатели до преговори за изграждане на по-справедлива Европа за работещите. За мен е чест да бъда избрана за генерален секретар на ЕКП.“, добави още тя.