Обмен на добри практики във филиалите на мултинационалните компании в отрасъл „Енергетика“е темата на семинара, който КТ „Подкрепа“ организира на 8 и 9 април 2011 г. Участие в семинара ще вземат г-н Jerry van den Berge – главен експерт от EPSU (Европейска федерация на работещите в сектора на обществените услуги) и синдикални делегации от Румъния, Чехия, Италия.

На форума ще се обсъдят теми като: „Методите за провеждане на преговори в контекста на участието в дейността на Европейските работнически съвети“, „Процедурите, които прилага EPSU при договаряне на транснационални споразумения“, „Процесът на транспониране на преразгледаната Директива за Европейските работнически съвети в България – нови възможности за синдикалните организации“ и „Състояние на социалния диалог в отрасъл „Енергетика“ и във филиалите на мултинационалните компании в България, Република Чехия, Италия и Румъния“.

Отриването на семинара ще бъде на 8 април 2011 г. от 9.30 ч. в Централата на КТ „Подкрепа“, ул. „Ангел Кънчев“.