Обмен на добри практики във филиалите на мултинационалните компании в отрасъл „Енергетика“е темата на семинара, който […]