Dear Heads of State and Government,

През последните два дни, ЕКП проведе обичайния за средата на мандата Конгрес под наслова Преборете кризата- поставете хората на първо място

На конференцията беше приета Парижката декларация, която се явява следствие на наскоро проведените Дни за действие на ЕКП, в които взеха участие 350,000 синдикалисти в Мадрид, Брюксел, Берлин и Прага.

Ще видите, че ние призоваваме за по-силен Възстановителен план, по-добре координирани и направлявани действия на европейско равнище и никакво връщане назад към казино капитализма, който доведе до кризата. Също така, настояваме към европейските договори да бъде добавен и Социален протокол за прогрес заедно с Директивата за ангажиране на чуждестранни работници. По този начин ще бъде коригиран дисбалансът, който възниква в резултат на разминаването от свободното движение на услуги и колективно трудово договаряне на национално ниво.

If not, I fear trade unions will turn against the single market which already has its difficulties in the current crisis.

В тази връзка ние също така изискваме от Комисията и Съвета на министрите, и всички останали ангажирани в разговорите относно евентуален нов ирландски Референдум за Лисабонския договор, да се споразумеят за Протокол за Социален прогрес, който ще гарантира правата на работниците и на синдикалистите. Прилагам предложения текст, който бихме желали да видим включен и затова изготвихме наръчник до Съда на европейските общности относно необходимостта от адекватна защита на основните права на единния пазар. Ако не бъде включен, тогава се страхувам, че синдикатите ще се обърнат срещу единния пазар, който вече изпитва трудности в условията на настоящата криза.