Dear Heads of State and Government, През последните два дни, ЕКП проведе обичайния за средата на […]
Европа отново се сблъсква с проблема на масовата безработица. През предстоящата година ще се наблюдава унищожаване […]