Относно необходимостта от предприемане на спешни мерки по въпросите на устойчивото използване на местни енергийни източници – лигнитни въглища

 

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,

            УВАЖАЕМИ Г-Н СТАНИШЕВ,

През последните няколко месеца КНСБ и КТ „Подкрепа“ постоянно алармират, че българската енергетика е в опасност заради Регламента на ЕК за Големите горивни инсталации. Влизането в сила на този документ ще лиши от препитание близо 120 000 души, заети в сектора и рискува да породи тежко социално напрежение в един цял регион на страната – област Стара Загора и Маришкия басейн.

Нещо повече –  той поставя пред риск националната сигурност на страната, част от която е енергийната независимост, която в момента осигурява добива на местни лигнитни въглища.

Пряк резултат от този документ ще бъде поскъпването на електроенергията, което ще се отрази негативно както върху доходите на населението, така и върху конкурентоспобността на българската икономика, при условие, че в съседни страни екологичните изисквания не водят до повишаване на разходите за производство.

КНСБ и КТ „Подкрепа“ на няколко пъти поставяха този въпрос, включително и чрез декларации на синдикалните съвети и стачните комитети на ФСО „Подкрепа“ и ДСО на КНСБ при „Мини Марица-Изток“ ЕАД. Декларация срещу документа изпрати и Национална федерация „Енергетици“ и Федерация „Енергетика“ на КТ „Подкрепа“. Тези искания бяха подкрепени единодушно и от всички индустриални федерации към двата синдиката.

Темата бе повдигната и пред президента на РБ България Румен Радев.

            След проведените редица срещи и обсъждания в последните месеци в Брюксел и София, включително и с министъра на околната среда и водите г-н Нено Димов, на 28 юни 2017 г., стана ясно, че основният път за предотвратяване на критичното изостряне на социалния мир на работещите в сектора „Производство на електрическа енергия от въглища“ в Република България, е ново решение на Европейския парламент, което да върне за прегласуване документа в Европейската комисия.

За да се случи това обаче българските институции, нашите политици и евродепутати, независимо от партийната сила, която представляват, трябва да инициират и активно да се включат в широка европейска коалиция, която да гласува подобно решение.

Първата крачка за тази коалиция, можете да дадете Вие, като членове на двете най-големи политически сили в Европарламента и то не другаде, а в енергийното сърце на България – Стара Загора.

Там, в координация с кмета на Стара Загора – Живко Тодоров, организираме среща на 7 юли т.г.. Целта е заедно с Вас, с участието на българските евродепутати от всички политически сили, бизнеса и работещите в сектора, да изготвим обща позиция, че новите нива на емисии няма да доведат до значимо подобряване на показателите за чистота на въздуха, а ще предизвикат непропорционални икономически тежести за централите, работещи на лигнитни въглища и други браншови отрасли.

На тази среща можете да направите и следващата крачка – да инициирате чрез ръководствата на парламентарните групи на Европейската народна партия (Християндемократи) и на Прогресивния алианс на социалистите и демократите да се предприемат конкретни стъпки за внасяне в Европейския парламент на искане за преразглеждане на взетото решение по член 75 от Директива 2010/75/ЕС за най-добрите налични техники за големите горивни инсталациии.

Ако искаме да се запазят работните места в  страната, ако искаме социален мир и стабилна икономика, нека заедно кажем СТИГА.

Апелираме към Вас като лидери не само в България, а и в Европа, да се включите в нашата битка за бъдещето на страната ни.

Ние ще бъдем твърдо до Вас във всяка кауза в името на България.

ДИМИТЪР МАНОЛОВ – ПРЕЗИДЕНТ НА „КТ ПОДКРЕПА“

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ – ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ