Относно необходимостта от предприемане на спешни мерки по въпросите на устойчивото използване на местни енергийни източници […]