ДО
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

ДО
Г-Н МИТКО ВАСИЛЕВ
ГЛАВЕН УПРАВИТЕЛ НА ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИАЛНО-ТЪРГОВСКА КАМАРА

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,

КТ „Подкрепа“ многократно е настоявала да се извърши преглед и анализ на нивата на трудовите възнаграждения и условията на труд в т.нар. индустриални зони. Неведнъж в дискусии с Вас сме поставяли проблема, че ръководствата на предприятията в тези зони по всякакъв начин възпрепятстват обединението на работещите. Върху синдикализацията там е наложена негласна забрана! Защото синдикализираните работници не ги е страх. Защото синдикализираните работници имат достойнство и могат да бъдат равноправна страна в преговорите за цената на техния труд!

Предполагаме, че сте информиран за спонтанната стачка, която избухна в едно от предприятията в „Индустриална зона община Марица“ – „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД. Причината за недоволството на работещите там е фактът, че компанията отказва да удовлетвори исканията им за увеличение на заплатите с 200 лв.,  вместо с 6%, както предлага ръководството, за предоставяне на 200 лв. ваучери за храна месечно и изплащане на положения извънреден труд. В предприятието няма синдикат, което улеснява мениджмънта в отказа му да изпълни такива съвсем нормални искания. А няма синдикат, защото опитите за създаване на такъв досега винаги са били, меко казано, предотвратявани.

Г-н Петков, официално обявената годишна инфлация в България за месец март 2022 г. е 12,4%. Шестпроцентното увеличение на трудовите възнаграждения не покрива дори половината от нея! Работодателят се оправдава с „безпрецедентно високи цени на всички материали и суровини за производството, както и от повишени логистични разходи с над 70 на сто“. Към тези проблеми обаче работещите нямат никакво отношение – тях никой не ги пита дали и какви икономически санкции да се налагат в международните отношения и дали искат и могат да понесат последствията от тях.  Това са проблеми, които работодателят може да обсъжда с Вас, може да се жалва и на германското правителство, защото Вие сте тези, които имате възможност и взимате участие в решаването на геополитическите турбуленции – причина за главоломното нарастване на разходите за производство. Трудещите се нямат никаква вина за тях и са в пълното си право да получат достатъчно увеличение на възнагражденията, така че да могат да осигурят своите и на семействата си базови жизнени потребности!

След като беше учредена синдикална секция към КТ „Подкрепа“ в предприятието, входирахме исканията на работниците официално по законоустановения ред в чл. 3, ал. 2 от Закона за уреждане на колективните трудови спорове. Работодателят не само не отговори на законната ни покана, но и забрани достъпа до работното място на председателя на синдикалната ни секция. За тези противозаконни действия е издадено предписание на Дирекция „Инспекция по труда“ – гр. Пловдив. Това противоправно поведение на работодателя продължава повече от 10 дни!

В допълнение – синдикални членове са били привикани от представители на ръководството и под заплаха от дисциплинарни уволнения, са били принудени да подпишат заповеди за освобождаване по чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда „по взаимно съгласие“. Това е показна, наказателна акция срещу работници, защото са си позволили да създадат синдикат и заедно да опитат да се преборят за достойните си възнаграждения.

Г-н Петков, напомняме Ви, че индустриалните зони са сочени от Вас и Вашия екип като място за алтернативна заетост на миньорите и енергетиците от комплекса „Марица-изток“. Подчертаваме, че в Националния план за възстановяване и устойчивост сте заложили 216,5 милиона лева за подкрепа за развитие на индустриални зони и паркове и подобряване на инфраструктурната им свързаност с цел привличане на инвестиции. Такова отношение и такива възнаграждения ли предлагате на българските миньори в замяна на затварянето на техните работни места? Трябва ли да дадем 216 млн. лв. на „чуждестранните инвеститори“, за да се държат с нас така, както никога не биха си позволили в техните уж цивилизовани държави?

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,

„Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД е Ваш член. Германо-българската индустриално-търговска камара, която Вие представлявате, непрекъснато настоява пред представители на българските управляващи за законови реверанси към „чуждестранните инвеститори“. От години се оплаквате от липса на кадри и правна сигурност. От корупция. Ние – представителите на работниците в България, също смятаме, че липсата на законност е основен проблем. Когато големи, германски работодатели отказват да се съобразят с българските закони, те са част от проблема. Ниските възнаграждения и лошите условия на труд водят до изтичане на кадри от България.

Г-н  Василев, компаниите в Германия позволяват ли си да прекратяват трудови договори, защото служителите им са направили синдикат в предприятието? Компаниите в Германия възпрепятстват ли воденето на преговори с работниците? Предприятията в Германия позволяват ли си да не допускат служителите си до техните работни места, защото са синдикални членове? Наемат ли работници през агенции за „временна заетост“, за да възпрепятстват синдикализацията им?

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,

Настояваме подчинените Ви институции да вземат всички мерки за връщане на работа на освободените служители и за осигуряване на условия за провеждане на реален, ефективен социален диалог.  Отново заявяваме категорично, че наливането на публични средства в индустриални зони, в които синдикализацията и защитата на правата на работниците са негласно забранени, не носи никакви обществени ползи. Държим да бъде извършен обективен анализ на ефектите от съществуването на индустриалните зони за трудещите се в страната и обществото като цяло.

Г-Н ПРЕМИЕР,
Г-Н ВАСИЛЕВ,

Злоупотребите с правата на работещите, които са основна движеща сила за икономическото развитие на страната, са характерни за колониални държави, макар на хартия България да е част от развития свят. Случаи като този спомагат за налагането на мнението, че чуждестраннен инвеститор е равностойно на безогледен експлоататор. Финансовият капитал ни ползва като офшорка, а за мултинационалните корпорации сме източник на евтина и уязвима работна ръка – Бангладеш на Европа.

КТ „Подкрепа“ настоява и ще продължава да се бори законите в България да се спазват! Защото българският работник има право на достойно заплащане и достойни условия на труд също като всеки друг европейски работник.

 

С УВАЖЕНИЕ: 

ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“