ДО
Г-Н КИРИЛ ПЕТКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ДО
Г-Н АСЕН ВАСИЛЕВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

 ДО
Г-Н НИКОЛАЙ СЪБЕВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА

 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕТКОВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
УВАЖАЕМИ Г-Н СЪБЕВ,

 

Вследствие на нарасналите цени на газа и електроенергията рязко нараснаха разходите, а след значителното намаление на пътникопотока, допълнително се свиха приходите на Столичния градски транспорт. Финансовата ситуация на дружествата е критична. Всичко това подлага под натиск трудовите възнаграждения на работещите в градския транспорт, които не само трябва да се изплащат, но и с оглед на нарастващата инфлация – да се осъвременят.

Като представител на синдикалните членове в общинските транспортни дружества, КТ „Подкрепа“ е длъжна да обърне внимание върху факта, че съвсем доскоро имаше тежък недостиг на шофьори и ватмани в градския транспорт, което доведе до полагане на огромен брой часове извънреден труд и редица пътни произшествия заради натрупана умора. Ситуацията се промени след въвеждане на график за увеличение на заплащането на работещите, който беше договорен между нас – синдикатите, и работодателя. В случай, че заплатите отново бъдат замразени, обществото ще заплати финансовата и човешката цена на произшествията, които неизменно ще зачестят отново.

  1. Увеличени разходи – както вече споменахме, нарасналите цени на енергоносителите се отразяват пагубно върху бюджетите на дружествата в градския транспорт. В следващата таблица може да се проследят конкретните параметри:

Справка за увеличение на стойността на енергоносителите за 2022 г.

Година Метрополитен ЕАД лв. с ДДС Столичен електротранспорт ЕАД
лв. с ДДС
Столичен автотранспорт ЕАД лв. с ДДС Общо
2020 12,422,987 лв. 9,958,101 лв. 16,806,637 лв. 39,187,725 лв.
2022 32,113,487 лв. 30,267,442 лв. 49,600,000 лв. 111,980,929 лв.
разлика лв. 19,690,500 лв. 20,309,341 лв. 32,793,363 лв. 72,793,204 лв.
разлика % 158.5% 203.9% 195.1% 185.8%

 

Само за илюстрация – месечните разходи за електроенергия на „Метрополитен“ ЕАД са нараснали тройно – от около 1 млн. лв. в началото на периода до 3,5 млн. лв. през последните няколко месеца на 2021 г. Прогнозата за нарастване на разходите за електроенергия, основана на очакванията за задържане на високите енергийни цени в сектора, за периода 2020-2022 е с цели 185% или почти три пъти.

Компенсациите, предвидени за целия стопански сектор, ще редуцират разходите на трите транспортни дружества за електроенергия незначително. В тази връзка за пореден път подчертаваме, че значението на градския транспорт за обществото надскача многократно това на хиляди други бизнеси. А ограничените финансови ресурси следва да се разходват след приоритизиране на дейностите.

  1. Намалени приходи – прогнозите сочат, че в системата на градския транспорт през 2021 г. ще постъпят с 53 млн. лв. по-малко приходи, отколкото през 2019 г. Подобна, дори малко по-лоша, е картината през 2020 г. В същото време трябва да подчертаем, че преди пандемията от Covid-19 Столичен автотранспорт ЕАД влиза в 2020 г. с резерв от 15 млн. лв., а понастоящем дължи 12 млн. лв. на контрагенти.

В пандемична ситуация градският транспорт не е най-привлекателното място за превоз от и до работното място. Не само това – всеизвестно е, че всички компании и работещи, които имат тази възможност, преминаха в дистанционен режим на работа. Бяха затворени ясли, детски градини, училища и университети.

Всичко това намали драстично пътникопотока в градския транспорт. Приходите от превозни документи отбелязаха 35% спад през 2020 г. спрямо спокойната 2019 г. Подобна е ситуацията и през 2021 г., а в някои дружества ситуацията е още по-драматична – така например собствените месечни приходи на „Метрополитен“ ЕАД отбелязаха срив от 4,5 млн. лв. на около 2 млн. лв. В следващата таблица могат да бъдат проследени показателите общо в дружествата от столичния градски транспорт по години:

Приходи обществен транспорт (с ДДС) по години и източници

Година Столична община
млн. лв.
Държавен бюджет
млн
. лв.
Превозни документи
млн. лв.
Общо
млн. лв.
километри маршрутен пробег
млн. км.
2017 100.6 28.3 164.7 293.6 58.7
2018 101.8 37.9 167.6 307.3 60.3
2019 117.6 33.8 170.5 321.9 61.5
2020 133.8 28.8 111.3 273.9 62.9
2021
по оперативни данни
150/11.5 30.4 117 310.4 63.1
2022
прогноза
150 30.4 131.5 311.9 66.1

Видно от данните, държавният бюджет традиционно отделя твърде малко средства за градския транспорт на столицата – около 30 млн. лв., като се забелязва и намаление на субсидията спрямо пика от 2018 г. Настоящата пропорция 1/5 – държава/община, е неприемлива и крайно недостатъчна.

  1. Задължения – при така описаната картина не е учудващо, че дружествата от градския транспорт непрекъснато генерират нови и нови задължения. Общественият транспорт дължи над 8 млн. лв. само за охрана на Министерство на вътрешните работи. Тези средства са изплатени на работещите в МВР, но транспортните дружества в столицата ги дължат на министерството. И това е само за 6 месеца. Съществува и риск да бъдат прекратени доставки на горива.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Общественият градски транспорт е най-екологичният начин за придвижване, който може да доведе до значително намаление на вредните емисии. Известно е, че Зелената сделка на Европейския съюз поставя акцент не само върху въглищните региони и химически предприятия, но и върху нуждата от редуциране на емисиите от сектор „Транспорт“. Пренасочването на гражданите от личния автомобил към градския транспорт може да се случи само с интензифициране на последния, не с неговото орязване, което ще бъде неизбежно, ако не бъдат отделени допълнителни средства за финансиране.

Дружествата от обществения сектор, каквито са и транспортните дружества в столицата, не работят в сивия сектор. Само под формата на осигуровки, те внасят в държавния бюджет и по-конкретно – във фондовете за социално осигуряване, по 19 млн. лв. годишно.

Столичният градски транспорт не е само столичен проблем, проблем на една община. Последните данни на НСИ от току-що преминалото преброяване на населението сочат, че София е единственото населено място в България, което увеличава броя на жителите си и то с почти 200 000 души. Докато страната се обезлюдява, българските граждани в столицата вече наброяват почти милион и половина лица.

За решаването на този проблем с трудови, екологични, транспортни, икономически проекции е необходимо допълнително финансиране от държавния бюджет в размер на 178 млн. лв. Докато офисните служители имаха възможност да ограничат трудовата си дейност в рамките на своя дом, нашите членове продължиха да работят с риск за здравето и живота си. В определени моменти, градският транспорт функционираше въпреки факта, че имаше по 100 шофьори и машинисти в болници или под карантина. Разделихме се с колеги, които загубиха битката с коронавируса. За няколко месеца беше преустановено таксуването при паркиране в синя/зелена зона, както и проверката на билети в градския транспорт. Всичко това обаче генерира загуби за дружествата и за служителите.

КТ „Подкрепа“ Ви призовава да не допуснете градският транспорт да бъде ограничен, доходите на работещите да бъдат замразени и в крайна сметка – българските граждани да бъдат принудени да търсят алтернативни начини за транспорт в столицата. София и без това е пренаселена и замърсена. Резултатът би бил пагубен както за работещите в обществения транспорт, така и за всички жители на града.

 

С УВАЖЕНИЕ:

                                ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ
                                ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“