УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,

От около три месеца многократно бях сезиран индивидуално и групово от работници в „Петрол холдинг“ АД. Те са силно обезпокоени от реално съществуващата възможност една от най-големите български компании да бъде изкуствено фалирана в хода на остърия конфликт между основните й акционери. Ясно искам да подчертая, че не конфликтът между акционерите и техните взаимоотношения ангажират вниманието ми, а съдбата на около 6 000 работници, които считат, че спрямо тях се прилага печално известната схема „Кремиковци“ АД. Необходимостта от защита на хората, които разчитат на двете си ръце, ме принуди детайлно да се запозная с казуса, както и да го консултирам юридически на всички възможни нива, в стремежа си да изградя позиция съответстваща на закона и справедливостта.
С този случай Ви занимавах два пъти лично, както и Вие лично наредихте на зам.-министър Жанет Петрова да ме приеме незабавно, за да дискутирам случая с нея, поради факта, че тя ресорно отговаря за Търговския регистър. Лично Вие, в мое присъствие, резолирахте до ДАНС сигнал, касаещ чудовищните злоупотреби, които се вършат в „Петрол холдинг“ АД и заплашват да фалират компанията. Ще ви припомня само един детайл от сигнала, от който е видно, че са изплатени адвокатски хонорари за около 10 млн. лв., които биха събудили удивление и на Уолстрийт, като това е един малък детайл от стотиците милиони, които са на карта в този спор. Два пъти лично аз съм занимавал Вицепремиера и Министъра на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов със случая с молба за намеса в рамките на неговите правомощия. Няколко пъти съм се срещал лично, заедно с моите юристи, с Министъра на правосъдието г-жа Маргарита Попова, която е прекрасно запозната със случая. Многократно съм се срещал с нейната заместничка г-жа Жанет Петрова в присъствието и на други зам.-министри и сме дискутирали случая. Срещал съм се многократно и с изпълнителния директор на Агенцията по вписванията. Всички тези длъжностни лица декларираха пред мен, че са в невъзможност да се справят и да овладеят съпротивата на служителите си на средни нива.
Накратко случаят е следният:
В Агенция по вписвания имаше постъпили актове на съда две определения на Софийския апелативен съд, които по закон следваше да бъдат разгледани незабавно. Това не се случи дълъг период от време, като в резултат на неизпълнението от страна на Агенцията по вписвания, в частност на длъжностните лица по регистрация, активите на „Петрол холдинг“ АД бяха източвани неправомерно. Беше дадена възможност компанията да се разпродава, което създаде предпоставки за социално напрежение сред работещите в нея, които се опасяваха, че ще останат на улицата.
Това поведение на служители на агенцията беше квалифицирано пред мен от изпълнителния директор на същата като пряк и нагъл саботаж срещу изпълнението на закона и правителството. Стигна се до там, че изпълнителният директор на агенцията г-жа Виолета Николова е била заплашена с физическа ликвидация и лично е подала сигнал до ДАНС. Бях принуден да посъветвам министър Попова да поиска охрана от НСО, защото не намирам за основателно политици с твърде спорен обществен имидж да бъдат охранявани от служители на НСО, а отговорни служители, които се стремят да изпълняват стриктно своите задължения и са на достатъчно високо ниво, да не бъдат защитени. Имам информация, че съдия от Софийски градски съд е бил с часове притискан и заплашван в кабинета си да промени свои позиции по казуса Петрол холдинг АД, което ме принуди да се обадя лично на шефа на Съдебна полиция и да поискам неговата намеса. Накратко министър, зам.министри, изпълнителен директор на Агенция по вписванията и магистрати при това жени, са били подложени на изключителен натиск и заплахи, което считам за недопустимо в една правова държава, на която Вие сте Министър председател.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,

Юристите са категорични, че когато има неизпълнение или отказ от изпълнение на решение на съд, следва да се намеси прокуратурата, упражняваща висш надзор за законност. Странно е, но към този момент всичките ми опити да се свържа и разговарям с Главния прокурор на републиката не успяват. Нямам обяснение за това.
Поради нежеланието на българските институции и отговорни държавни служители да решат проблема и да осигурят спазването на закона, запознах лично посланика на САЩ със случая, като му предадох всички книжа и документи по казуса, с които разполагам. Запознал съм и водещи разследващи западни журналисти. Очаквам Вашата намеса, преди да се наложи да запозная европейския комисар отговорен за правосъдието и човешките права Вивиан Рединг.

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР,

МОЛЯ ВИ, ДА СЕ НАМЕСИТЕ РЕШИТЕЛНО в случая, за да може този казус да намери своето справедливо решение. Нека не бъде поставена на карта съдбата на около 6 000 работници и служители, които и без това са притиснати от проблемите, създадени от глобалната икономическа криза, поради неизпълнение на закона или евентуално прилагане на корупционни практики.
Сезирани са всички български държавни институции. Имам надежда, че по Ваше настояване Главният прокурор ще изпълни своето задължение на върховен блюстител на закона и ще изпълни правомощията си по казуса.
Господин Премиер, моето доверие към Вас ме кара да вярвам в политическата Ви воля да не угасне и малката искра надежда в закона и държавността в нашата изстарадала от 20-годишния преход Родина.

Готов съм да Ви предоставя всички необходими документи, отнасящи се до случая.

С уважение,

Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“