УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕМИЕР, От около три месеца многократно бях сезиран индивидуално и групово от работници в […]