ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 ДО
Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ последователно отстоява позицията си против концесионирането на основното българско летище – Летище София. Смятаме, че то представлява инфраструктура, която е част от националната сигурност. Ние организирахме и проведохме протест срещу намеренията за концесия[1]. Описахме защо концесията е губеща за българската държава и че това ще доведе до рязко съкращение на броя на заетите. Въпреки това договорът с консорциум „СОФ Кънект“ беше подписан миналата година.

През последните дни бе съобщено, че Министерският съвет е подписал анекс към договора, с който отлага изплащането на концесионните такси за 10 години. Но всъщност не ги отлага с десет години, а с 25, тъй като ще започнат (евентуално) да се изплащат през последните десет години от 35-годишното публично-частно партньорство с държавата! Оказва се, че лихви за този период няма да се плащат. 245 млн. евро са почти половин милиард лева, които даваме безлихвено на консорциум от чуждестранни компании.

След всички тези подаръци, намираме за смущаващи твърденията на концесионера, че е молен от българското правителство да поеме управлението на Летище София. Подчертаваме, че намираме за несъстоятелни  и заявките на представители на правителството, че тези отстъпки са задължителни, тъй като всички европейски правителства били подкрепили авиационния си сектор. В случая летището вече не е наше. За цели 35 години. Ако има подпомагане, то не е за нашия авиационен сектор.

В същото време единственият социален ангажимент, който е вменен на консорциума е… да спазва трудовото законодателство. Няма включени задължения за конкретни действия по отношение на корпоративната социална отговорност към служителите, няма ангажимент за запазване на работните места или подобряване на условията на труд.

Във връзка с гореизброеното, ФТР „Подкрепа“ настоява да бъде сключен анекс към концесионния договор, в който да бъдат заложени социални ангажименти за запазване на работните места на Летище София. Към момента там са заети около 2400 служители. Чудесно знаем каква е практиката при всички приватизации и концесии – персоналът мигновено да бъде „оптимизиран“, т.е. съкратен. Очевидно е, че ще бъде освободена огромна част от заетите понастоящем в летището. Надяваме се, че си давате сметка, че останалите без работа хора ще станат абонати на бюрата по труда и социално подпомагане – отново пари от държавния бюджет и осигурителните ни вноски.

Отговаряме предварително и на тези, които ще заявят, че частникът няма да съкрати хора, които са нужни за изпълняването на дейността – практиката в тези случаи е дейностите да бъдат аутсорснати към външни фирми. Аутсорсингът сам по себе си обаче не гарантира по-висока ефективност,  но със сигурност означава по-ниски разходи, съответно по-ниски приходи за работниците. Това е единствената причина да се прилага този порочен подход за управление на персонала.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Имаме гаранции, че през първата година служителите ще бъдат запазени. Но е необяснимо как очаквате, че кризата за концесионера ще продължи цели 10 години, а за работниците – само една. След като сте решили да правите подаръци за чуждите компании под формата на безлихвени кредити, минималното, което следва да извоювате за българските работещи, е това да бъде направено само и единствено срещу безусловен ангажимент на концесионера да запази служителите.

Не можем да не отбележим също, че средствата от първоначалното плащане в размер на 660 млн. лв. беше предвидено да се използват за укрепване на БДЖ. Сега се твърди, че с тях щели да се покриват разходи за икономически и социални мерки. Вярваме, че държавният бюджет се управлява добре и тези финансови средства могат и ще се използват по предназначение, не за текущи държавни разходи. Защото имаме само едно Летище София. И само една държавна железница.

Федерацията на транспортните работници към КТ „Подкрепа“ заявява, че неглижирането на интересите на българските граждани за сметка на интересите на концесионера би било грубо погазване на идеята за държавност. Няма банка, която да даде на въпросния концесионер безлихвен кредит в размер на 500 млн. лв. за цели 25 години – каквото държавата по същество направи през последните дни. Този реверанс струва почти толкова, колкото е размерът на фонд работна заплата, от който се изплащат възнагражденията на всички служители сега.

Тази изключително висока цена може да бъде компенсирана само с включването на социални ангажименти към вече сключения договор – безусловна защита за работните места на заетите в Летище София.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФТР „ПОДКРЕПА”:

                                           /ИВАН КИРИЛОВ/

 

[1] Ще давате на концесия Летище София, а къде ще ви работят жените? https://www.clubz.bg/41271-shte_ni_davate_na_koncesiq_a_kyde_shte_vi_rabotqt_jenite

 

Отворено писмо на ФТР „Подкрепа“ относно Запазване на работните места в летище „София“