ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  ДО Г-Н РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ […]
Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, като анализира мнението на учители и директори смята, че учебният материал, […]